I dette blogindlæg vil vi kigge nærmere på, hvordan kunstig intelligens (AI) kan bruges til at skrive danske tekster. Vi vil se på, hvad AI er, og hvordan det fungerer, samt undersøge, om AI kan skrive danske tekster.

For at starte med det første: Hvad er kunstig intelligens? Kunstig intelligens er en betegnelse for et felt inden for computer science og informationsteknologi, der beskæftiger sig med udviklingen af intelligente computere eller it-systemer. Dette omfatter bl.a. læringsevner og problemløsningsevner – altså evnen til at gøre de ting, som mennesker normalt forbinder med “intelligens”. 

Nu til spørgsmålet: Kan computere virkelig være “intelligente”? Ja – i hvert fald ifølge nogle definitioner af ordet “intelligent”. Ifølge den såkaldte Turing-test (opfundet af Alan Turing i 1950’erne) er en computer intelligent, hvis den formår at simulere et menneskes intellektuelle egenskaber så godt, at en person ikke kan skelne mellem computeren og et andet menneske. En anden definition siger dog mere præcist, at en computer er intelligent i forhold til et bestemt problemområde/spilleregel/etc., hvis den formår at finde frem til løsninger på disse problemer hurtigere end et menneske ville kunne gøre det – altså har en bedre performance end os mennesker på det pågældende område. 

Som sagt arbejder kunstig intelligens blandt andet med læringsevner og problemløsningsevner – altså with evnen til automatisk at generere nye løs.

Hvordan fungerer kunstig intelligens?

Kunstig intelligens fungerer ved hjælp af noget, der kaldes “maskinel læring”. Maskinel læring er en metode til at udvikle computerprogrammer, der kan lære og forbedre deres ydeevne uden direkte programmering fra menneskesiden. Dette gøres ved at give computeren adgang til store mængder data – f.eks. tekster, billeder eller tal – som den så skal analysere og finde mønstre i. På denne måde kan computeren selv “lære” at generere nye tekster, billeder eller tal på baggrund af de data, den har fået adgang til. 

Maskinel læring er altså en slags “selvlærende” computerteknologi, der bliver mere og mere avanceret for hver dag, der går. Og det er netop maskinel læring – altså evnen til automatisk at generere nye tekster – som man bruger kunstig intelligens til at skrive danske tekster med.

Kan kunstig intelligens (AI) skrive danske tekster?

Det korte svar er: Ja, det kan AI godt. Prøv f.eks. danske TextGuru, der kan skrive og rette tekst på dansk. Eller danske Kommaretter.dk, som er en app, der automatisk og gratis sætter kommaer i din tekst – klik her.

Det er dog ikke alle, der mener, at dette er en god ide. For hvordan kan man være sikker på, at den tekst, som AI har skrevet, ikke indeholder fejl eller stavefejl? Og hvordan kan man vide, at teksten faktuelt giver mening – altså er forståelig for os mennesker?

Derudover er der også et spørgsmål om originalitet. Hvis vi lader AI skrive tekster for os, vil disse så være originale i forhold til de tekster, som andre mennesker har skrevet? Eller vil de blot være en slags “copy-paste” af andres arbejde? Dette er selvfølgelig et problem med enhver form for automatiseret tekstgenerering – ikke bare når det gælder kunstig intelligens. Men dette problem bliver endnu mere udtalt i forhold til AI, da computerne jo netop fungerer ved at finde mønstre i store mængder data – og dermed risikerer at gentage de samme ting igen og igen.

Hvordan kan man bruge kunstig intelligens til at skrive danske tekster?

Man kan bruge kunstig intelligens til at skrive danske tekster på flere forskellige måder. Den ene metode er ved hjælp af såkaldt “maskinel læring”. Maskinel læring er en metode, hvor computeren selv “lærer” at generere nye tekster på baggrund af de data, den har fået adgang til. 

En anden metode er ved hjælp af et program kaldet “Google Translate”. Google Translate er et program, der oversætter tekster fra æt sprog til et andet. Dette gøres ved hjælp af en database med eksisterende oversatte tekster – altså en slags “oversættelsesarkiv”. Når man indsender en tekst til Google Translate, vil programmet søge i databasen for at finde de steder, hvor der allerede findes en oversættelse af den pågældende tekst. På denne måde kan man hurtigt og nemt få oversat store mængder af text – også fra dansk til andre sprog.

Afslutningsvis kan man sige, at kunstig intelligens i teorien kan skrive danske tekster. Men det er ikke altid tilfældet i praksis.

You may also like